Energieke scholen

Het project ‘Energieke Scholen’ is ontstaan uit de samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant en KSLeuven en kadert binnen de doelstellingen van een klimaatneutrale provincie. Het project heeft drie grote doelstellingen:

  • De 16 secundaire scholen van KSLeuven ondersteunen in het verduurzamen van hun energiegebruik
  • Een educatief luik voor leerkrachten en leerlingen uitwerken en begeleiden
  • Coöperatieve middelen vinden om de maatregelen te financieren

De provincie Vlaams-Brabant financiert het project gedurende 3 jaar met jaarlijks 70.000 euro. Elk schooljaar wordt er gewerkt met 6 scholen waarmee een traject van twee jaar wordt doorlopen.

Er wordt gestreefd naar een jaarlijkse, gemiddelde CO2-reductie van minstens 30 ton CO2 per school en een gemiddelde besparing op de energiefactuur van 6.500 euro per school.  Globaal betekent dit jaarlijks een reductie van 480 ton CO2 en een besparing van 104.000 euro per jaar.