Hoe kiezen?

Hoe ziet het secundair onderwijs er uit?

Het secundair onderwijs bestaat uit zes leerjaren. Sommige leerlingen volgen een zevende jaar. De zes leerjaren worden onderverdeeld in drie graden.

De eerste graad

In het eerste leerjaar volg je het eerste leerjaar A of B.
In het tweede leerjaar volg je het tweede leerjaar (A) of het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL).

De tweede en derde graad

De verschillen tussen de studierichtingen worden groter: je volgt aso (algemeen secundair onderwijs), bso (beroepssecundair onderwijs), kso (kunstsecundair onderwijs) of tso (technisch secundair onderwijs).

Kiezen in de eerste graad

Alle scholen van KSLeuven hebben in de eerste graad dezelfde opdracht, maar de aanpak in de A- en B-stroom is verschillend.

Kiezen in de tweede en de derde graad

De brede vorming en kennismaking met een basisoptie of beroepenveld helpt leerlingen om op het einde van de eerste graad een geschikte studierichting te kiezen in het ruime studieaanbod van KSLeuven.
Meer informatie over het secundair onderwijs vind je op www.onderwijskiezer.be.