Vragen en/of klachten

  • Neem eerst contact op met KSLeuven:
    • 016 24 05 11 tijdens de kantooruren (8 tot 17 uur)
    • aanmelden@ksleuven.be
  • Indien je kind niet terecht kan in een studierichting en onderwijsnet van keuze binnen het Leuvense grondgebied of indien je denkt dat je kind onterecht geweigerd werd, kan je bemiddeling vragen bij het LOP. Zo’n bemiddeling moet binnen de 10 dagen gebeuren na de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Je kan de contactgegevens van het LOP SO Leuven vinden op: http://www.lop.be/LOP/default.asp. LOP Leuven – secundair – contact.
  • Als je denkt dat je kind onterecht geweigerd is, kan je klacht  indienen  bij  de Commissie inzake leerlingenrechten. Dat moet binnen de 30 dagen na de vaststelling van de betwiste feiten of binnen de 30 dagen na de bemiddeling van het LOP. De commissie laat je binnen de 21 dagen weten of de school de inschrijving terecht weigerde of niet. De contactgegevens van de Commissie inzake leerlingenrechten vind je op: http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie/.