Nuttige links

De Lijn, met o.a. een handige reisplanner
www.delijn.be
Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorleerlingen/
LOP – Gezamenlijke website van de lokale overlegplatforms basis- en secundair onderwijs
www.lop.be
NMBS, met o.a. een handige reisplanner
www.nmbs.be
Schoolvakanties op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties/
Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Leuven
http://www.skbl.be
Scholengemeenschap De Vaart
http://www.sgdevaart.com
Scholengemeenschap De Kraal Herent-Winksele
http://www.kraal.be
Scholengemeenschap Leuven-Zuid
http://ond.vsko.be/dbs/plsql/sg_web$sg.QueryViewByKey?P_SG_ID=1059
Scholengemeenschap Kessel-Lo
http://ond.vsko.be/dbs/plsql/ikon.sg.info?vsko_nr=1075
Stad Leuven
www.leuven.be
Onderwijskiezer: je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en   die je alle kansen geeft voor je toekomst. Onderwijskiezer.be helpt je in die   zoektocht. Onderwijskiezer.be is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten,   clb-medewerkers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve,   onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.
www.onderwijskiezer.be
VCLB – Leuvense centrum voor leerlingenbegeleiding
www.vclbleuven.be
VDAB – Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, met een sollicitatiedatabank voor leerkrachten
www.vdab.be
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
www.ond.vlaanderen.be
Vlor – de strategische adviesraad voor het beleidsdomein   Onderwijs en Vorming.
www.vlor.be
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/
Wetgeving en omzendbrieven voor het Vlaamse onderwijs
www.ond.vlaanderen.be/edulex