TAnder

Met het project TAnder willen we voor deze jongeren een alternatieve onderwijsvorm creëren waarbij we een onderwijskundig aanbod garanderen maar tegelijk tegemoet komen aan hun specifieke sociaal emotionele noden. Wij willen deze jongeren in de eerste plaats voldoende zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en gepaste arbeidsattitudes bijbrengen om zich te kunnen handhaven en positief ontplooien binnen de maatschappij. Dit vormt de belangrijkste doelstelling voor de jongere mét het oog op een re-integratie in de reguliere scholen of op de arbeidsmarkt.

Het belangrijke uitgangspunt vanwaar we vertrekken is dat het nieuwe aanbod verder reikt dan alleen onderwijs. Met TAnder bundelen we de expertise en de middelen van onderwijs en welzijn. Deze partners maar ook partners als vormingswerkers en time-outprojecten willen een unieke combinatie vormen en elkaar gestructureerd aanvullen om onze doelstelling voor deze jongeren te slagen.

Twee jaar lang hebben we aan de hand van een nauwe samenwerking tussen welzijn en onderwijs, door netoverschrijdend te durven denken en via een grote betrokkenheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle partners, een concreet aanbod kunnen realiseren voor jongeren die uit de schoolse boot (dreigen te) vallen.

Op basis van de draagkracht, de mogelijkheden en interesses van de jongere wordt een individueel programma opgesteld per jongere. Jongeren krijgen algemene sociale vorming in de centrale uitvalsbasis van TAnder, in concreto de projectschool in de Tervuursesteenweg 295 te 3001 Heverlee. Hier kunnen leerlingen ook gebruik maken van de ontspanningsruimte, indien nodig de Time-Out-ruimte, begeleidende individuele en groepsgesprekken volgen, enzovoort. Deze locatie dient voor de leerlingen een veilige uitvalsbasis te zijn waar vertrouwen, respect, ruimte centraal staat.

Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande scholen, voorzieningen en initiatieven.  Afhankelijk van de mogelijkheden en interesses van de jongeren kan dit gaan om het aansluiten bij een atelier in een BSO-school, een particulier atelier of stageplaats, een time-outproject, een therapeutische setting … Inclusief werken staat hierbij centraal, mede met het oog op (re)integratie van de jongere in het reguliere onderwijs/arbeidsmilieu.

Om leerlingen gepast te begeleiden gaat er indien nodig steeds een coach mee op verplaatsing die als hulp-ik kan fungeren voor de jongere. Hij/zij bewaakt en stuurt constant de sociaal – emotionele ontwikkeling van de jongere.

Op die manier willen we voor al onze leerlingen een onderwijs én zorg op maat aanbieden om een pedagogische context te creëren die tegemoet komt aan hun specifieke onderwijskundige én sociaal-emotionele noden.

Voor meer info kan u hier doorklikken naar de website van Ter Bank.