Bevoegdheden

Een scholengemeenschap

maakt afspraken over

  • de ordening van een rationeel onderwijsaanbod
  • een objectieve leerlingenoriëntering en -begeleiding
  • het personeelsbeleid
  • de aanwending van de extra middelen voor onderwijs
  • de aanwending van de omkaderingsmiddelen
  • investeringen in schoolgebouwen en infrastructuur

kan een samenwerkingsakkoord afsluiten met

  • instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs
  • instellingen voor basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en  volwassenenonderwijs

De bevoegdheden van de scholengemeenschap staan opgesomd in hoofdstuk III (art.71) van het decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs. Goedkeuringsdatum: 14 juli 1998; Publicatiedatum B.S.29/08/1998.