Visie

De scholengemeenschap streeft ernaar

  • rekening te houden met de behoeften van elke jongere via aangepaste begeleiding en oriëntering.
  • elke jongere gelijke kansen te bieden op een kwaliteitsvolle vorming en opleiding.
  • in te spelen op de noden van een complexe en veranderende wereld.
  • elke jongere kennis, vaardigheden en studiehouding bij te brengen via een eigentijdse aanpak.
  • jongeren te bezielen vanuit een christelijk geïnspireerde visie.