Schoolloopbanen

Op vraag van de directies en/of de inrichtende machten worden gerichte onderzoeken uitgevoerd naar leerlingenloopbanen. Dit gebeurt aan de hand van een grote databank en met respect voor de privacygegevens.

Er werden al studies uitgevoerd naar de doorstroming van leerlingen binnen KSLeuven, de ongekwalificeerde uitstroom uit KSLeuven, de achterstand in leeftijd, stijging of daling in de leerlingenaantallen in bepaalde scholen of de scholengemeenschap.

Aan de basisscholen waarvan de leerlingen een BaSO-fiche afgeven, wordt er feedback gegeven over de attesten van leerlingen in het eerste, tweede en derde jaar secundair onderwijs.

Gegevensonderzoek leidt regelmatig tot nieuwe beleidslijnen, bv. rond zorg voor leerlingen of de spreiding van draagkracht over de scholen heen.

Voor meer inlichtingen:

  • schoolloopbaancoördinator: niels.roelands(at)ksleuven(dot)be
  • coördinerend directeur: danny.pijls(at)ksleuven(dot)be