Tweede en derde graad

Het studieaanbod is ingedeeld in vijf belangstellingsdomeinen (‘economie en maatschappij’, ‘kunst en creatie’, ‘taal en cultuur’, ‘welzijn en maatschappij’ en ‘wetenschap en techniek’).

Klik op een belangstellingsgebied om een overzicht van studierichtingen binnen dat gebied te openen.

Achter elke studierichting vermelden we de onderwijsvorm (aso, bso, kso, tso). De kruisjes geven aan in welke school de studierichtingen worden aangeboden. Sommige studierichtingen behoren tot twee domeinen: bv. Latijn-wiskunde (aso) behoort zowel tot ‘taal en cultuur’ als tot ‘wetenschap en techniek’.